""
""

Profile prognozy i rzeczywistej produkcji ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych dla Belgii

Serwis belgisjkiej firmy ELIA prezentuje na swojej stronie internetowej dwie istotne funkcjonalności:

Pierwszą z nich jest prognoza dla generowanych mocy elektrycznych z elektrowni wiatrowych.

Drugą z nich jest prognoza dla generowanych mocy elektrycznych z elektrowni fotowoltaicznych.

Po kliknięciu w linki można zobaczyć prognozowaną generację na najbliższe trzy dni w przypadku elektrowni fotowoltaicznych a siedmiu w przypadku elektrowni wiatrowych oraz estymowaną w czasie rzeczywistym generację faktyczną.
Dane pomiarowe ukazujące rzeczywisą generacje aktualizowane są w trybie 15-minutowym.
Dzięki filtrom można zmienić zakres z jakiego pochodzą dane, wybrać jeden z obszarów administracyjnych na terenie Belgii czy zobaczyć generację wiatrową on-shore lub off-shore.
Istnieje również możliwość importu dany do pliku typu .xlsx lub zapisanie obrazu oglądanego profilu.