""
""LEGENDA:
EV - pojazy elektryczne
PV - fotowoltaika
PVA - fotowoltaika + akumulator
uB - mikrobiogazowania
uW - mikrowiatrak
uWA - mikrowiatrak+akumulator
MOA - mikrowiatrak, ogniwo PV, akumulator
CG - kogeneracja
HP - pompa ciepła
CHP - kogeneracja lub skojarzone źródła ciepła i energii elektrycznej
CCHP - trójgeneracja lub skojarzone źródła ciepła, chłodu i energii elektrycznej
SC - panel solarny


Filtrowanie: