.
.
W celu dodania własnej instalacji wypełnij poniższe pola używając języka technicznego oraz zwracając uwagę na poprawną polszczyznę. Wskazane jest wypełnienie wszystkich pól, w przeciwnym wypadku formularz może zostać odrzucowny przez administratora.

Dane kontaktowe (Imię, nazwisko, województwo, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu, email)


Rodzaj obiektu: (mikrobiogazownia, mikrowiatrak, fotoogniwo, kolektor słoneczny, kogenerator itp...)


Opis techniczny, szczegółowo przedstawiający faktyczny sposób działania obiektu, sposób przetwarzania energii, sprawność, parametry techniczne zastosowanych komponentów, parametry wyjściowe itp.:


Link prowadzący do wizualizacji oraz systemu pomiarowego, hasło dostępu (jeśli istnieje):


Lista nierozwiązanych problemów oraz trudności, z którymi boryka się system:


Zdjęcia lub materiały video: można dodać jako załącznik po naciśnięciu przycisku Wyślij.
Maksymalny rozmiar załączonych materiałów nie może przekraczać 50MB!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla dobra nauki i potrzeb rozwoju innowacyjnych technologii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

webmaster: Bartłomiej Sygut