""
""

Poniżej zaprezentowano profile obciążenia dla kolejnych miesięcy w roku 2015. Wybrany został dwunasty dzień każdego miesiąca. Na profile naniesiono aproksymowaną możliwość zmiany obciążenia KSE za pomocą instalacji fotowoltaicznych o mocy znamiownowej równej 4 kW. W trakcie pracy nad profilami przyjęto że w Polsce jest 1,4 miliona potencjalnych gospodarstw domowych gdzie można by zamontować instalację fotowoltaiczną. Widoczne w legendzie progi procentowe 30%, 50%, 70% odnoszą się do wymienonego wcześniej potencjału. Progi te dają następującą liczbę instalacji fotowoltaicznych tj. 30% = 320 000, 50% = 700 000, 70% = 980 000. Znając liczbę instalacji, skorzystano z rzeczywistych danych dotyczących generacji pochodzących z portalu internetowego pvmonitor.pl. Portal ten pozwala na obserwację generacji z rzeczywistych instalacji na terenie całego kraju. Wybrano 6 instalacji z różnych częsci Polski i korzystając z aproksymacji wielomianowej uśredniono dane i mulitplikowano je przez opisane powyżej progi liczby instalacji.